Acceptatie uitvaartverzekering

Op het moment dat u een aanvraag doet voor een uitvaartverzekering dan wordt deze aanvraag eerst nog beoordeeld door een medewerker van de uitvaartverzekeraar. Uiteraard wordt er gekeken of uw persoonlijke gegevens kloppen, daarnaast wordt uw gezondheidsverklaring ook beoordeeld.

Medische acceptatie

De meeste uitvaartverzekeraars werken met een medische acceptatie, ook wel de gezondheidsverklaring genoemd. U dient dan een aantal vragen over uw gezondheid te beantwoorden, welke de verzekeraar ook naar juistheid zal controleren. Aan de hand van deze gezondheidsvragen kan de verzekeraar het risico inschatten en ook de premie bepalen. Een persoon met gezondheidsklachten zal dan ook meer premie moeten betalen. In enkele gevallen gebeurt het ook wel dat de uitvaartverzekeraar de aanvraag niet accepteert, dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand lijdt aan een terminale ziekte.

Geen acceptatie

Naast dat uitvaartverzekeraars wel eens een aanvraag weigeren op basis van de medische acceptatie, zijn er ook andere redenen waardoor de verzekeraar geen acceptatie wilt verlenen. Indien u in het verleden bijvoorbeeld gefraudeerd heeft met verzekeringen is er een kans dat de verzekeraar u niet wilt accepteren.