Verschillende vormen uitvaartverzekeringen

De uitvaartverzekering komt in verschillende vormen voor. De meest gebruikelijke vormen zijn de natura en kapitaal uitvaartverzekering. Daarnaast zijn er ook nog vele andere mogelijkheden als bijvoorbeeld een deposito, waarbij u als het ware spaart voor uw uitvaart.

Natura uitvaartverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering betaald u voor de diensten en producten die u afneemt, denk hierbij onder andere aan de rouwkaarten, de volgauto’s etc. De uitvaartverzorger draagt dan zorg voor het realiseren van deze producten en diensten. Het grote voordeel van een natura uitvaartverzekering is dat u geen rekening hoeft te houden met inflatie. Het kan zo zijn dat de producten en diensten die u verzekerd in de toekomst veel meer kosten als op dit moment. Ondanks dit gegeven worden de producten en diensten gewoon verzorgd, ongeacht de waarde op het moment van overlijden.

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij een kapitaal uitvaartverzekering krijgt u een bedrag uitgekeerd. Hiermee kunnen uw nabestaanden zelf bepalen welke producten en diensten zij aanschaffen. Wel dient dit geldbedrag gebruikt te worden om de uitvaart te realiseren en mag dit niet voor andere doeleinden ingezet worden.

In tegenstelling tot de natura uitvaartverzekering dient u met de kapitaal uitvaartverzekering wel rekening te houden met inflatie. Als een uitvaart duurder wordt dan betekend dit niet automatisch dat het geldbedrag wat u verzekerd heeft hoger wordt. Sommige verzekeraar werken wel met premie indexatie, echter kan het zo zijn dat dit lang niet het verschil dekt. Met een kapitaal uitvaartverzekering is het dan ook belangrijk met regelmaat stil te staan bij het verzekerde bedrag en zo nodig dit naar boven aan te passen.