Verschil overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

Zowel een uitvaartverzekering als een overlijdensrisicoverzekering zijn levensverzekeringen, echter hebben ze beide een hele andere doeleinden. De meest consumenten verwarren deze twee varianten met elkaar, beide treden in werking op moment van overlijden, echter dienen ze ander doel.

Uitvaartverzekering

Om uw nabestaanden niet met hoge kosten te confronteren om uw uitvaart te betalen bestaat er een mogelijkheid om u hiervoor te verzekeren, middels de uitvaartverzekering. Een uitvaart kost tegenwoordig al gemiddeld 7000 euro wat een groot geldbedrag is voor uw nabestaanden. Door een uitvaartverzekering af te sluiten hoeven uw nabestaanden deze kosten niet te dragen, maar draagt de uitvaartverzekeraar hier zorg voor. Indien u een kapitaal uitvaartverzekering afsluit wordt er een geldbedrag uitgekeerd, dit mag alleen gebruikt worden voor het verzorgen van de uitvaart.

Er zijn talloze mogelijkheden voor het verzorgen van een uitvaart, bent u benieuwd naar alle mogelijkheden? Hier hebben wij alvast een voorbeeld voor u van een uitvaart in Amsterdam, bijvoorbeeld in het Vondelpark. Dit soort unieke locaties zijn zeer populair en veel mensen vinden het geweldig om een laatste unieke boodschap te geven aan de overleden persoon.

Overlijdensrisicoverzekering

Vaak is er minimaal één persoon binnen het huishouden tot in zekere mate afhankelijk van de inkomen van zijn of haar partner. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lasten van de hypotheek waar de ander misschien niet meer voor kan zorg dragen. Om dit probleem weg te helpen is het mogelijk een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bij overlijden wordt er een geldbedrag uitgekeerd aan de begunstigde van de polis. Deze persoon mag zelf weten wat hij of zij met het bedrag doet, echter wordt dit vaak voor doeleinden als de hypotheek of het studiegeld voor de kinderen gebruikt.

Premie en gezondheid

Ondanks dat beide verzekeringen zo van elkaar verschillen is één gegeven wel hetzelfde en dat is dat de premie bepaald wordt op basis van de gezondheid. De verzekeraar schat in hoe groot de kans op overlijden is en hoe snel zij verwachten te moeten uitkeren. Bij een slechte gezondheid verwachten zij eerder te moeten uitkeren, waardoor u dan ook minder premie heeft afgedragen. In dit geval zal de maandelijkse premie dan ook hoger uitvallen dan bij een gezond persoon.